Ålands landskapsregering, Museibyrån PB 1060 AX-22111 Mariehamn, Åland
tfn +358 18 25 000 fax +358 18 17440 www.museum.ax